Faceerüsti örtük

  • Surface coating

    Faceerüsti örtük

    Surfaceerüsti örtük prosesi, müşderiniň talaplaryna laýyklykda poroşok örtük, Elektro örtük, Anodizasiýa, gyzgyn galvanizasiýa, elektro nikel örtmek, reňklemek we ş.m.Surfaceerüsti bejermek funksiýasy poslamagyň öňüni almak ýa-da daşky görnüşi gowulaşdyrmak üçin edilýär.Mundan başga-da, bu bejergileriň käbiri komponentiň umumy işlemegine goşant goşýan güýçlendirilen mehaniki ýa-da elektrik häsiýetlerini hem üpjün edýär.