Alýuminiý ekstruziýa

  • Aluminum extrusion

    Alýuminiý ekstruziýa

    Alýuminiý ekstruziýa, giň ulanylyş üçin kesgitli kesiş profili bolan alýumin garyndysyny obýektlere öwürmek üçin ulanylýan usul.Ekstruziýa prosesi alýuminiň fiziki aýratynlyklarynyň özboluşly utgaşmasyndan peýdalanýar.Onuň çeýeligi ony aňsat işlemäge we guýmaga mümkinçilik berýär, emma alýumin poladyň dykyzlygynyň we berkliginiň üçden bir bölegidir, şonuň üçin öndürilen önümler esasanam beýleki metallar bilen garylanda güýç we durnuklylyk hödürleýär.