Hil barlagy

Hil barlag gurallarymyz adaty we ýörite barlagy ep-esli derejede öz içine alýar:

Material gözegçilik - adaty barlag elementleri.

● Spektrometr: 3 basgançakda himiki elementleri barlamak, eremek we guýmak barlagy

● Metallurgiki mikroskop: Metallografiki gurluşy we morfologiýany barlamak.

● Gatylygy barlaýjy: Synag zolagynyň we önümiň bedeniniň gatylygyny barlamak

Ens Dartyş güýji synag enjamy: materialyň berkligini we uzalmagyny barlamak

Içki kemçiliklere gözegçilik - ýörite gözleg elementleri.

● Kesmek barlagy: Adatça nusgalyk döwürde ýerine ýetiriň.Köpçülikleýin önümçilikde haýyş edilse eder.

Inner Içki gözenekliligini barlamak üçin ultrases.Isleseňiz eder.

● Magnit bölejik synagy: surfaceeriň ýarylmagyny barlamak.Isleseňiz eder.

Inner Içki kemçilikleri barlamak üçin rentgen barlagy.Kömekçi potratçylyk, haýyş bolsa eder.

Ölçegi we ýerüsti gözegçilik:

Normal Adaty çig bölekleriň ölçegini barlamak üçin hasaplaýjylar.Önümçilik wagtynda gözden geçiriň we gözden geçiriň.

Important Ölçeg üçin ýörite ölçeg: 100% barlamak

● CMM: Takyk işlenen bölekleri barlamak üçin.Synag we smena barlagy.

● Skaner barlagy: kömekçi potratçy, haýyş edilse ýerine ýetirer.

Bu gurallaryň hemmesi howpsuz iş we ygtybarly netijäni üpjün etmek üçin önümçilikde ýa-da önümçilikden soň ulanylýar.

Material derňew - spektrometr

Metallurgiki mikroskop

Gatylygy barlaýjy

Dartyş Stength synag enjamy

Demir material üçin metallurgiýa suraty

Poslamaýan polat 304 üçin metallurgiýa suraty

Ölçeg barlagy

Daýma barlagy üçin CMM

{BU4H7BB04PQLAEEXVYE7UV