Biz hakda

Biz kim

Neuland, takmynan 20 ýyl bäri metal önümlerini öndürýän we satýan bir kompaniýa.

Kompaniýa, demir guýmak, polat, poslamaýan polat, alýumin, mis we ş.m. önümlerde gum guýmak, guýmak, mum guýmak we ýasamak we takyk işlemek arkaly önümler bilen üpjün edýär.Gurnamak we ýerüsti örtük hyzmaty hem bar.

Soňky ýyllarda bu kompaniýa dürli pudaklarda islendik metal önümleri öndürmek üçin tutuş bir çözgüt üpjün ediji hökmünde ulaldy.Çyzgylaryňyz önümlere şekillendirilip bilner, ýa-da ideýaňyzy ugratmaga başlap, kanagatlanarly önüme öwrüp bilersiňiz.Mundan başga-da, in engineeringenerçilik toparymyz önümiň çykdajylaryny azaltmak we işlemek üçin has gowy ýerine ýetirmek üçin önümçilik usulyny we materialy gymmatly üýtgetmek baradaky tekliplerimizi size hödürlemäge ukyply we has begenýär.

Geçen ýyllarda üznüksiz tagallalar bilen kompaniýamyz himiýa, energiýa, energiýa, azyk, suw, howa kompressory, awtoulag, deňiz çukurlary we gurluşyk ýaly dürli pudaklarda önümleri üstünlikli ösdürdi.Müşderilerimiz Europeewropadan demirgazyk Amerika çenli giňden ýaýrandyr.

Singleeke ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek bilen bir hatarda, kompaniýamyz müşderilere, esasanam howa gysyjy we deňizdäki çukur önümçiliklerinde doly gurnalan enjamy üpjün etmek ukybymyzy ösdürýär.Soňky üç ýylda Amerikada we Kanadada müşderimiz üçin howa kompressorynyň esasy hereketlendirijisini ýygnamagy üstünlikli amala aşyrdyk.Mundan başga-da, öňe tarap ýene bir uly ädim, Angliýadaky müşderimiz üçin deňizdäki çukur zynjyrlarynyň doly ýygnagyny ýerine ýetirdik.Müşderileriň ikisi-de ýekeje guýma ýa-da ýasama bölek ýa-da polatdan işlenen bölek bilen başladylar, ýöne müşderiler bilen ýakyndan işleşip, doly gurnama bölüminiň üpjünçisi bolmak üçin çalt ulalýarys.Bu ösüşleriň hemmesi diňe bir dünýä bazaryndaky bäsdeşlik ukybymyzy artdyrman, eýsem müşderilere ahyrky ulanyjylara has gowy hyzmat etmek we dünýä bazaryny giňeltmek üçin çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.

Ösümliklerimizdäki hil gözegçilik ulgamlary, her böleginiň durnukly we ygtybarly hilini üpjün etmek üçin ISO9001 akkreditlenen.

CAD, UG, Solid Works ýaly in engineeringenerçilik toparymyzda programma üpjünçiligini dizaýn etmek, ideýaňyzy we nagyş dizaýnymyzy düzmek üçin simulýasiýa akymy bar.

Resurslary öndürýäris we optimizirleýäris we müşderiler üçin çykdajylary tygşytlaýarys.Neuland Metals senagat şertleri üçin çeşme bolsun.

Spektrometr, Ultrasonik, Magnit, Permeasiýa, Uzalma, Dartyş / hasyl güýji we ş.m. adaty önümçilik işlerinde barlaglar geçirilýär.Rentgen synagy şertnamalaýyn hyzmatdaş laboratoriýamyzda geçirilip bilner.

6ebb8e23
9c9d5c34
85df6593