Gum guýmak ussahanasy

Gum guýmak ussahanasy

Gum guýýan dükanlarymyz materialdan ýasalan polatdan, süýümli demirden, çal demirden, alýuminiýdan, bürünçden we başgalarda guýma önümlerini öndürýär. Önümçilik desgalary Disamatiki, keseligine çyzyklar, suw aýnasy çäge , gyzgyn gabyk ýadrosy, rezin çäge galyplary.Döküm agramy 0,1 kg - 500 kg aralygynda bolup biler.

Gum guýýan zawodlarymyz bilen öndürilen önümler awtoulag, tehnika, suw, gaz, nebit, energiýa, ýangyndan goramak, peýdaly we beýleki umumy pudaklarda giňden ulanylýar.

Neuland metallary Akym diagrammasy / Hil gözegçiligi prosesi Akym diagrammasynyň belgisi
NL (J) / - FCpr-JS-006-2016
Bölümiň ady:   Müşderi: xxxxx Taýýarlan: Gao iwewei Sene 16 / Fewral / 16 Wersiýa senesi:

Flow chart for casting_page-0001