Galp ussahanasy

Galp ussahanasy

Galp zawod hem mugt ýasamakdan, hem ýasama desgalardan ybaratdyr.Parteke-täk bölek agramy 100 kg.Galp bölekler otly, çukur, täjirçilik ulaglary, agyr ulaglar, gurluşyklar we ş.m. ýaly dürli pudaklara hyzmat edýär. Bizde bar bolan materiallar dürli derejeli polatlar, poslamaýan polat we bürünç.

 Neuland metallary Akym diagrammasy / Hil gözegçiligi prosesi Akym diagrammasynyň belgisi
NL (J) / - FCpr-JS-003-2020
Bölümiň ady   Müşderi: xxxxx Taýýarlan: Gao iwewei Sene (gelip çykyşy): 7 / Mart / 20 Wersiýa senesi:

Flow chart- Rough_page-0001