Zawod gezelenji

Maýa goýum guýma ussahanasy

Maýa goýum guýma zawody ISO9001: 2008 we PED ADW-0 şahadatnamalary bilen gowy akkreditasiýa edildi.Önümler poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, misden we alýuminden öndürilýär, akym gözegçiligi, awtoulag, himiýa, azyk, dermanhana, energiýa we has köp umumy önümçilik we ş.m. ýaly böleklere hyzmat edýär. Bölek agramy 0,1 kg-dan 50 kg-a çenli bolup biler.

Gum guýmak ussahanasy

Çäge guýýan dükanlarymyz materialdan ýasalan polatdan, süýümli demirden, çal demirden, alýuminiýdan, bürünçden we ş.m. önümlerde guýma önümlerini öndürýärler.Döküm agramy 0,1 kg - 500 kg aralygynda bolup biler.
Gum guýýan zawodlarymyz bilen öndürilen önümler awtoulag, tehnika, suw, gaz, nebit, energiýa, ýangyndan goramak, peýdaly we beýleki umumy pudaklarda giňden ulanylýar.

Döküm ussahanasy

Ölüm guýma ussahanasynda ýokary basyşly maşyn 6 toplum we pes basyşly maşyn 4 toplum bar.Häzirki wagtda ýel energiýasy öndürmek üçin bölekler, awtoulag bölekleri, himiýa enjamlary, lukmançylyk enjamlary we ş.m. öndürýäris.Ulanylýan esasy material dürli alýumin we sink ýaly:

A356 / A319 / A413 / A380 / A390 / A360 / ADC10 / ADC12 / ZL101 / ZL102 / ZL104 / ZL107 / LM6 / LM / 20 / LM25 /EN AC-42100 / EN AC-42200 / EN AC-43000 / EN AC-43200 / EN AC-43400 / EN AC-44200 / EN AC-44300 / EN AC-46000 / ENAC-46100 / ENAC -46200 / ENAC-46500 / ENAC-47100 / sink

Galp ussahanasy

Galp zawod hem mugt ýasamakdan, hem ýasama desgalardan ybaratdyr.Parteke-täk bölek agramy 100 kg.Galp bölekler otly, çukur, täjirçilik ulaglary, agyr ulaglar, gurluşyklar we ş.m. ýaly dürli pudaklara hyzmat edýär. Bizde bar bolan materiallar dürli derejeli polatlar, poslamaýan polat we bürünç.

Galplaşdyrylandan soň, zerur ýylylygy bejermek hyzmatlaryny hem edip bileris.

Akym diagrammasy - Gödek :

CNC işleýiş ussahanasy

Takyk işleýiş dükanymyz esasan ýöriteleşdirilen cnc işleýiş böleklerini öndürýär, adatça öýde we şertnamalaýyn enjamlar bilen müşderiniň dizaýnyna görä öndürilýär.Bölekleriň ululygy diapazony 5mm - 2000mm aralygy, iň ýokary çydamlylyk +/- 0.02mm.Häzirki wagtda esasan alýumin, poslamaýan polatdan, demirden we polatdan, misden we sinkden örtükli örtükler, örtükler, şahlar, dişli önümler öndürýäris.

Ine esasy işleýiş desgalarymyz:

Mazak Dik işleýiş merkezi: 1050x980mm plastinka bilen 6 toplum

Makino keseligine işleýiş merkezi: iň ýokary plastinka 1100mm x 600mm bolan 10 toplum

CNC üweýji maşyn: iň ýokary plastinka 1900 x 800mm bolan 6 toplum

CNC torna: iň uly ululygy 850 x 650mm bolan 14 toplum

Burawlamak, kesmek, içgysgynç, üwemek .... maşyn: 8 toplum

Önümçilik ussahanasy

Önümçilik prosesiniň akym diagrammasy :

Lazer kesmek, Plazma kesmek, Suw kesmek, möhürlemek, egilmek, Ark kebşirlemek, Co2 galkan arkasy kebşirlemek önümlerimizde iň köp ulanylýan usullardyr.Çukur gazmak, gazmak, energiýa, suw, akym gözegçiligi önümlerimiziň hyzmat edýän 5 pudagydyr.

Faceerüsti örtük ussahanasy

Biziň hödürläp biljek ýerüsti örtük hyzmatlarymyz, müşderiniň talaplaryna laýyklykda elektron örtük, elektron reňklemek, poroşok örtük, galvanizasiýa, emel we elektroless nikel örtüklerini öz içine alýar.Örtük materiallaryna boýag, Nikel, Chrome, epoksi rezin tozy, rilsan, sink, emal degişlidir.